Privacyverklaring

MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM verwerkt jouw persoonsgegevens (O.a. naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres) overeenkomstig de privacyverklaring, doordat je gebruik maakt van de website van MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM , en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een
formulier op de website aan MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM verstrekt.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je als volgt bereiken :
E-mail : info@misswellnessbeauty.be

MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  1. Verwerkingsdoeleinden

MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij jou willen informeren over onze miss verkiezing en diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt uitschrijven. Jouw emailadres, naam, voornaam en taal wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van geadresseerden.

  1. Bewaarperiode

MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

  1. Delen met anderen

MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM verstrekt jouw gegevens niet aan derden behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u of met derden met betrekking tot de levering van producten of diensten van Miss Wellness Beauty Belgium, of in het kader van verkoopstransacties, fusies of samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen.

  1. In kaart brengen websitebezoek

Op onze website worden op verschillende manieren bezoekgegevens waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging over je verzameld, onder meer wanneer je een online formulier invult, wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief en indien je gebruik maakt van sommige online diensten.

De gegevens die door jou via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door jou gevraagde informatie te kunnen leveren en om je de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen. Door deze persoonsgegevens mee te delen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM deze gegevens mag bewaren en verwerken. We gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren en voor statistische doeleinden.

  1. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (“Google”) en houdt bij hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords advertenties van MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je vindt het privacybeleid van Google Analytics op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM heeft Google geen toestemming gegeven om via MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
Je kunt deze Analytics cookies al of niet accepteren in de Cookie instellingen.

  1. Hosting providers

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacy beleid van MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

  1. Links naar andere websites

Verschillende pagina’s van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden je aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken. Wij verwijzen naar onze disclaimer met betrekking tot de verwijzing naar andere websites.

  1. Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt ten allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM. MISS WELLNESS BEAUTY BELGIUM zal zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken, op jouw verzoek reageren.

  1. Klacht

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).